kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Fondacija budućnosti u BiH i MarketMakers nude jedinstvenu priliku za mlade!

Zašto “Making Markets work for the new generation in Bosnia and Herzegovina”?

Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini (BH Futures Foundation), u partnerstvu sa MarketMakers, zvanično je pokrenula “Making Markets work for the new generation in Bosnia and Herzegovina”, jedan od najvećih mentorskih programa za mlade u regiji.

Cilj projekta je približiti IT/STEM industriju mladim ljudima kroz karijernu orijentaciju, trenerske usluge, motivisanje mladih za donošenje odluke o karijeri u IT-u/STEM-u i pružanje detaljnih savjeta kako se unaprijediti i napredovati u ovoj profesiji.

O mentorskom programu

Od decembra 2019. godine do augusta 2020. godine, 200 mladih osoba, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, će proći kroz mentorstvo u kombinovanom formatu učenja; kroz mješavinu radionica, događaja face-to-face i online učenja. Sadržaj programa obuhvata četiri glavna polja:

Mentorstvo;

Liderstvo;

Tehnologija;

Edukacija.

Šta dobijam od programa?

Mentorstvo je najučinkovitije sredstvo za nadogradnju postojećeg znanja i transformaciju u buduće lidere. Mentori i mentorke ovog programa su mladi profesionalci i stručnjaci koji dolaze sa univerziteta, iz privatnog sektora, istraživačkih institucija kao i nevladinih organizacija. Ovakav spoj iskustava će učesnicima omogućiti da upoznaju različite perspektive i poglede na izazove i rješenja današnjice. Oslonac programa čini karijerno, tehničko i lidersko mentorstvo na osnovu potreba učesnika kroz mjesečne sastanke sa mentorima iz industrije i akademije.

Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini je pionir u razvoju sofisticiranih mentorskih programa u regiji. Sa individualnim fokusom na svakog učesnika, strukturnim radom, pružanjem bogatog razvojnog programa, kontinuitetom i raznolikošću, cilj je prepoznati put karijere i kompentencija kod svakog od učesnika programa.

Ko se može prijaviti?

Program je namijenjen za tri grupe:

Srednjoškolci (posebno u njihovim završnim godinama odlučujući o budućim opcijama);

Studenti (druge ili završne godine, posebno oni/e koji/e mogu stažirati);

Nezaposleni koji su napustili školu i maturanti sa interesom za prekvalifikaciju iz IT/STEM predmeta.

Posebna pažnja će se posvetiti djevojkama koje su obeshrabrene da se pridruže IT/STEM industriji, kao i svim mladim ljudima koji su u nepovoljnom položaju (ruralne sredine, nepristupačnost alatima za rad i sl.).

Kako se prijaviti?

Zainteresovani su obavezni ispuniti aplikacionu formu najkasnije do 24. novembra 23:59.

Kriteriji za odabir će biti zasnovani na snazi argumenata i jasnoće izjava u aplikacionoj formi.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte mentoring@bhfuturesfoundation.org.

*Sve informacije o zainteresovanim kandidatima/kinjama koristit će se isključivo u svrhu odabira i kao takve se nikada neće proslijediti trećim osobama bez prethodnog odobrenja kandidata/kinje.

 

Izvor: https://www.bhfuturesfoundation.org/

Back To Top
X