kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Fond Ujedinjenih nacija za prestanak nasilja nad ženama

UN Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust Fund) daje grantove inicijativama koje pokazuju da se nasilje nad ženama i djevojčicama može sistematski rješavati, smanjiti, i uz upornost i eliminirati.

Od svog stvaranja 1996. godine Fondacija UN-a je dodijelila 116 miliona dolara za 426 inicijativa u 136 zemalja i teritorija. Njegov trenutni portfelj obuhvaća 111 grantova u ukupnom iznosu od 57 miliona dolara u 76 zemalja i teritorija.

 

Koje aktivnosti se finansiraju:
UN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women je ustanovljena od strane Generalne skupštine rezolucijom 50/166 1996. godine, a vodi je UN Women u ime UN sistema. UN Trust Fund je jedini multilateralni mehanizam dodjele donacija ekskluzivno posvećen podršci lokalnim i nacionalnim naporima sprječavanja nasilja nad ženama i djevojkama.

 

Kroz donacije se podržavaju:

strategije primarne prevencije za zaustavljanje nasilja do kojeg je došlo,
provedba zakona i vladavina prava kako bi osigurali pristup pravdi preživjelih žrtava,
pristup žrtava kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i drugim uslugama i podršci,
politika orijentirana na prikupljanje i analizu podataka i zagovaranje za promicanje odgovornosti,
osnaživanje žena za korištenje svojih prava i mobilizacija zajednice za “nultu toleranciju”,
odgovor na potrebe i prava isključenih skupina žena i djevojaka, te stavljanje pozornosti na zanemarene oblike nasilja,
angažman “novih” aktera i strateških grupa.

 

Veličina donacije:
Grantovi su obično između 50.000 i 150.000 dolara na period do tri godine za manje organizacije, odnosno do milion dolara za veće organizacije.

 

Rok za prijave:
Rok predaje projekata je 18. januar/siječanj 2019. godine.

 

Geografsko područje podrške:
Više zemalja širom svijeta uključujući i BiH.

 

Kriterij podobnosti:
Da bi se smatrala “ženskom organizacijom”, jezgra rada organizacije mora biti na području ženskih prava, jednakosti spolova, eliminaciji nasilja nad ženama, te seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju.

 

Da bi smatrali da “žene su na čelu organizacije”, organizacija mora imati najmanje 50 posto žena na vodećim položajima, uključujući upravljanje, viši menadžment i nivoe uprave.

Da bi se smatrali “malom organizacijom”, godišnji operativni budžet organizacije mora biti manji od 200.000 dolara u posljednje tri godine.

 

Fond Ujedinjenih nacija potiče inicijative koje se temelje na sljedećim načelima:

zasnovani su na ljudskim pravima i rodno-osjetljiv pristup je najvažniji prioritet u promicanju, zaštiti i ispunjenju ljudskih prava svih žena i djevojčica, kao i jačanje institucionalnih kapaciteta na lokalnom i nacionalnom nivou, kako bi se uklonili svi oblici nasilja nad ženama i djevojčicama,
fokus je na uticaju, specifičnim i mjerljivim rezultatima koje čine konkretnu razliku u životima žena i djevojčica,
holistički i multi-sektorski odgovori koji se bave ženama i djevojčicama su međusobno povezana prava i potrebe u smislu prevencije i odgovora na nasilje, uključujući sigurnost i zaštitu, zdravstvena, pravna, imovinska i prava nasljeđivanja, kao i ekonomska sigurnost i prava,
fokus je na ugroženim grupama, posebno isključenim, ili ženama i djevojčicama u nepovoljnom položaju (kao što su žene i djevojčice sa invaliditetom, LBT, interno raseljene i izbjeglice, autohtone, starije osobe i pripadnici etničkih manjina), kako bi se osigurala odgovornost prema raznolikostima,
koordinacija i izgradnja partnerstva, uključujući i među vladinim organizacijama i civilnim društvom, posebno sa organizacijama na čijem čelu su žene, ženske specijalističke usluge i EVAW tematske mreže.
zalaganje za dijeljenje znanja, dokumentirajući, prateći, vrednujući i šireći rezultate,
utemeljeni na dokazima programiranja, gradeći na dokumentiranom istraživanju, naučenim lekcijama i preporučenim praksama, kako bi se osigurali optimalni rezultati i korištenje resursa.

 

Kako aplicirati:

Molimo vas da pogledate http://untf.unwomen.org/en/what-we-do/grant-making/application-guidelines za više informacija.

 

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net

Back To Top
X