kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Fond princa Bernarda za prirodu

Opći ciljevi:

Fond je osnovan 1994. godine od strane pokojnog princa Bernhard of the Netherlands.

Njegovo kraljevsko visočanstvo princ Bernhard of the Netherlands bio je predsjednik the World Wide Fund (WWF) nakon osnivanja 1961. godine. On je imao ovu ulogu do 1976. godine, ali je i dalje imao ključnu ulogu u međunarodnoj sceni očuvanja prirode. Tokom svog vremena u WWF-u imao je ključnu ulogu u stvaranju brojnih rezervata prirode u Nepalu, Indiji, Poljskoj i Obali Bjelokosti, među ostalim zemljama. Također je bio uključen u stvaranje Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) 1975. godine.

1994. godine osnovao je vlastiti fond za prirodu: The Prince Bernhard Nature Fund (PBNF). Budući da je to fond sa malim sredstvima, ima nezavistan i nebirokratski karakter. To mu omogućava da se aktivno fokusira na manje lokalne organizacije koje drugdje imaju poteškoća u pronalaženju finansiranja. PBNF grantovi se često koriste kao početni novac za nove inicijative.

Svake dvije godine Fond organizira privatni seminar za odabranu grupu lidera iz privatnog sektora, vladinih i nevladinih organizacija sa ciljem razmjene ideja o novim izazovima i prilikama očuvanja. S tim seminarima PBNF pokušava izazvati sebe i druge da razmišljaju izvan okvira i razmjenjuju mišljenja, misli i iskustva, potičući inovacije i saradnju unutar sektora zaštite prirode.

 

Koje aktivnosti se finansiraju:

Aplikacije su otvorene za Prince Bernhard Nature Fund koji podržava male, po mogućnosti lokalne inicijative širom svijeta u cilju očuvanja ugroženih vrsta (flora i fauna), ili inicijative koje na drugi način promiču očuvanje i mudru upotrebu prirode i njihovih prirodnih izvora.

Fond finansira biološki svijet sa zdravim ekosistemima i održivom, mudrom upotrebom istih.

 

Veličina donacije:

Grantovi su do 20.000 dolara ili eura.

 

Rok za prijave:

Naredni rok prijave je 1. februar/veljača 2020. godine.

 

Geografsko područje podrške:

Zbog male veličine granta PBNF preferira podršku projektima u zemljama u razvoju, sa posebnom pažnjom na tropske i suptropske regije Afrike, Azije i Latinske Amerike. Ako ste iz razvijenih zemalja još uvijek možete aplicirati, ali dobit ćete niži prioritet i stoga imate manju priliku za prepoznavanje vašeg projekta.

 

Kriterij podobnosti:

PBNF ne podržava pojedince, samo registrirane neprofitne organizacije.
PBNF za cilj ima pomoći u očuvanju kritično ugrožene flore i faune. Hitnost vašeg slučaja očuvanja direktno je povezana sa prioritetom vašeg projekta. Stoga uvijek provjerite status očuvanosti vaših vrsta kroz IUCN-ov crveni popis. Kao opšte pravilo može se reći da ispunjavate uslove za specifičnu vrstu koja je najmanje klasificirana kao ranjiva (VU) i koja ima veći prioritet kada je vrsta klasificirana kao ugrožena (EN) ili kritično ugrožena (CR ). Ako je vrsta fokusa blizu prijetnji (NT) ili najmanjoj zabrinutosti (LC), ne biste trebali aplicirati, ili, u slučaju sumnje, pošaljite upit prije aplikacije.
PBNF uvijek želi vidjeti primijenjenu komponentu projekta. Ako je vaš projekat isključivo na temelju istraživanja, imate pravo samo ako možete jasno odrediti kako će rezultati istraživanja uticati na terenu.
Zbog ograničene prirode našeg finansiranja, Fond preferira djelovati kao katalizator većih inicijativa i povezati projektnu podršku što je više moguće više sa većim temama i organizacijama.
PBNF daje prednost manjim organizacijama nad velikim međunarodnim organizacijama.
Ostali kriteriji uključuju: uključivanje dionika i lokalno uključivanje u implementaciju projekta; inovativni pristup; (ekonomska) održivost projekta; izgradnja lokalnih kapaciteta. Poželjno, ali ne i nužno, je sufinansiranje.
PBNF ne podržava projekte koji se bave prevelikim ili globalnim prijetnjama poput klimatskih promjena, deforestacije, pothranjenosti, siromaštva, itd. Također opšti razvojni programi koji npr. imaju za cilj poboljšanje kvalitete života ruralnih sela kroz privredni ili poljoprivredni razvoj nisu podobni za podršku.

Kako aplicirati:

Molimo vas da pogledate http://www.pbnf.nl/grantseekers/ za više informacija.

Kontakt:

Kraanspoor 24
1033 SE, Amsterdam
The Netherlands
Email: nature@pbnf.nl
Web stranica: www.pbnf.nl

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X