kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

EuResurs – Otvoreni poziv (treninzi, konsultacije…) civilnom društvu za uspostavu šire saradnje u vezi sa IPA 3 i putu BiH ka EU

📣Otvoreni poziv (treninzi, konsultacije…) civilnom društvu za uspostavu šire saradnje u vezi sa IPA 3 i putu BiH ka EU👆
Resursni centar u saradnji sa Uredom Državnog IPA koordinatora, poziva civilno društvo sa akcentom na OCD/akademsku zajednicu/medije/idr. koje koordiniraju rad ili učestvuju u radu mreža/koalicija OCD, na izražavanje interesa za učešće u budućim konsultacijama u vezi sa pripremom i/ili revizijom Strateškog odgovora za IPA III i pripremu Akcionih dokumenata za IPA III.
Na inicijativu Ureda Državnog IPA koordinatora, cilj je da se kroz ovaj poziv prijave stručni predstavnici civilnog društva koji će biti uključene u radne grupe (konsultacione forume) zajedno sa predstavnicima institucija u BiH.
Kompletan poziv dostupan je na linku: https://euresurs.ba/…/otvoreni-poziv-(treninzi…
Izvor: https://euresurs.ba/organizacija-civilnog-drustva-vijesti/0/0/191211/otvoreni-poziv-(treninzi,-konsultacije…)-civilnom-drustvu-za-uspostavu-sire-saradnje-u-vezi-sa-ipa-3-i-putu-bih-ka-eu
Back To Top
X