kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

EU4BUSINESS – Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za jačanje inovativnih kapaciteta MMSP

Fond od 1.5 miliona eura bespovratnih sredstava dostupan je za projekte pojedinačnih firmi koji povećavaju konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzeća (MMSP) kroz inovacije:

razvoj proizvoda / usluga kroz nove pristupe
u pred-produkciji, proizvodnji i post-produkciji,
na primjer, kroz upotrebu opreme na višem tehnološkom nivou, uvođenje standarda i certifikaciju, digitalizaciju i uvođenje e-poslovanja, obuku menadžmenta i osoblja, itd.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za jačanje inovativnih kapaciteta MMSP je objavljen 28.11. 2019. godine. Sve kvalificirane strane su pozvane da podnesu svoje prijave najkasnije do ponedeljka, 03.02.2020. godine do 16:00.

Pravna lica iz BiH koja pripadaju kategoriji MMSP mogu aplicirati na ovom Pozivu. Iznos bespovratnih sredstava je 100.000 eura po projektu.

Prijedlozi projekata u vezi ovog poziva će se dostaviti u skladu sa Smjernicama za podnosioce zahtjeva, koje se mogu preuzeti putem aplikacionog portala: eu4business.ba

Korisnici su MMSP i poduzetnici. Rezultati će se mjeriti sa povećanjem broja novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žene i mlade, povećanjem izvoza i povećanjem broja inovacija kod podržanih MMSP.

Projektne ideje moraju se odnositi na jedan od slijedećih ekonomskih sektora:

Metaloprerađivačka i mašinska industrija
Drvoprerada
MMSP-ovi registrirani u sektorima plastike i elektroindustrije su prihvatljivi u okviru ovog poziva, ukoliko implementiraju projekte u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji. MMSP-ovi registrirani u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije također mogu aplicirati ukoliko provode projekte u ciljanim sektorima.

Više detalja o podobnosti možete naći u Smjernicama za podnosioce zahtjeva, koje su dostupne putem aplikacionog portala: eu4business.ba

Preporučujemo vam da se registrujete kako bi mogli primati e-mailove sa obavještenjima o ovom pozivu.

EU4Business tim će vam slati samo informacije o projektu i javnim pozivima, a Vaše adrese neće biti proslijeđene trećim stranama, odnosno nekome drugome izvan projekta. Ukoliko više ne želite primati ove informacije, možete se odjaviti tako što ćete kliknuti na unsubscribe dugme na bilo kojem primljenome e-mailu. Također Vas obavještavamo da će Vaše e-mail adrese biti izbrisane iz našeg registra po završetku provođenja EU4Business projekta 2022. godine.

 

Dokumenti:

Smjernice za podnosioce zahtjeva
Sektorska studija o inovativnim kapacitetima i potencijalima firmi

 

Više informacija na https://eu4business.ba/izvozno-orijentisani-sektori/?lang=bs

Back To Top
X