kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Dva miliona eura za mala i srednja preduzeća iz programa COSME

U okviru Programa EU COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) 2014-2020 otvoren Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga “Podrška evropskim malim i srednjim preduzećima da učestvuju u javnim nabavkama van EU”.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 15. septembar 2020. godine do 17:00 sati.

Opći cilj Poziva je poboljšati pristup malih i srednjih preduzeća (MSP) javnim nabavkama u zemljama koje nisu članice Evropske unije a sa kojima je EU potpisala bilateralni ili multilateralni sporazum o javnim nabavkama.

Ovom akcijom će se sufinansirati aktivnosti poslovnih organizacija koje podržavaju internacionalizaciju MSP-a i učešće u javnim nabavkama, a samim tim će ovim organizacijama omogućiti razvijanje kapaciteta za pomoć MSP. Na taj način organizacije će moći da distribuiraju stečene informacije u odgovarajućem formatu malim i srednjim preduzećima i podrže ih u procesu nadmetanja izvan EU, uključujući sve aspekte koje ovo podrazumijeva, kao što je izgradnja konzorcija.

 

Aktivnosti će se provoditi u dvije faze:

Pripremna faza, u kojoj će se od svakog finansiranog konzorcijuma tražiti da razvije strategiju internacionalizacije i plan njenog provođenja, na osnovu odabranih država članica EU i trećih zemalja i faza implementacije, u kojoj će svaki konzorcijum primjenjivati strategiju internacionalizacije, prikupljati podatke, promovisati projekat i distribuirati rezultate.

Ukupan budžet poziva iznosi 2.000.000 eura, a maksimalni grant po projektu iznosi 400.000 eura.

Na predmetni poziv mogu da se prijave pravna lica, javne institucije i neprofitne organizacije, univerziteti, obrazovne institucije i istraživački centri, uz formiran konzorcijum.

Konzorcijum treba da bude sastavljen od najmanje tri pravna lica iz najmanje tri različite države članice EU ili zemlje učesnice Programa EU COSME.

 

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/dva-miliona-eura-za-mala-i-srednja-preduzeca-iz-programa-cosme/

Back To Top
X