kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Bioekonomija: Koncept koji obećava i tehnološke i društvene promjene

Izazovi povezani s okolišem i globalnim zagrijavanjem, u središte pažnje postavljaju način korištenja prirodnih resursa radi osiguranja dovoljne količine zdrave hrane, vode i “čiste” energije, jer klimatske promjene već imaju stvarne i mjerljive učinke na ljudsko zdravlje.

Svijet se suočava s ogromnim ekonomskim, socijalnim i ekološkim izazovima.

Postalo je jasno da je održivo poslovanje – poslovanje budućnosti.

Bioekonomija je danas sveprisutan koncept i javlja se, ne samo kao ideja vodilja nove politike Europske unije, već obećava i tehnološke i društvene promjene.

Bioekonomija se u strategiji bioekonomije Europske unije definiše kao “inovativna privreda” s niskom razinom emisija, kako bi se osigurala održivost poljoprivrede i ribarstva, sigurnost opskrbe hranom i održivo korištenje obnovljivih bioloških resursa u industriji uz istovremenu zaštitu bioraznolikosti i okoliša.

Evropska komisija kroz Strategiju bioekonomije i Akcioni plan podupire razvijanje novih tehnologija i procesa za bioekonomiju, razvijanje tržišta i konkurentnosti u sektorima temeljenim na biomasi te potiče donosioce politika i sve aktere na međusektorsku saradnju.

Bioekonomija nalazi alternativu za proizvode koji koriste fosilni ugljik u svom proizvodnom procesu (naftu i naftne derivate, prirodni plin) ili kroz zamjenski proizvod (primjerice biogorivo) ili kroz zamjenu fosilnog ugljika s obnovljivim ugljikom iz biomase (primjerice bioplastikom).

Biomasa se koristi učinkovito, kaskadno i održivo, uključujući i ostatke, su-proizvode i otpad.

U konceptu bioekonomije, prednost u korištenju biomase trebalo bi dati proizvodima s većom dodanom vrijednosti kroz kaskadno korištenje, ali i uskladiti s nacionalnim kapacitetom privrede i naučnoistraživačke zajednice te strateškim ciljevima razvoja.

akta.ba

 

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/vijesti/eko-vijesti/bioekonomija-koncept-koji-obecava-i-tehnoloske-i-drustvene-promjene/

Back To Top
X