kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Bh. zdravstvo dobiva priliku za fond vrijedan milijarde eura

Nakon izdašne pomoći koju su BiH i njezin zdravstveni sistem dobivali u vrijeme COVID krize putem mehanizama potpore Europske unije, zdravstvene institucije u BiH mogu očekivati nastavak još snažnije podrške kroz projekte koji se mogu finansirati uz finansijski iznimno značajan projekt EU4Health, piše Večernji list BiH.

Isti ima vrijednost od 5,3 milijarde eura, a predstavlja ključni finansijski instrument za finansiranje zdravstvenih akcija EU-a u cilju jačanja otpornosti zdravstvenih sustava i promoviranja inovacija u zdravstvenom sektoru u razdoblju 2021. – 2027. godine.

Važnost programa

Ono što je bitno je činjenica da je ovaj program, osim zemalja članica, namijenjen i za pomoć zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u skladu s općim načelima i općim uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća o pridruživanju i sličnim ugovorima. Vijeće ministara je već ranije usvojilo informaciju Ministarstva civilnih poslova o inicijativi za pristupanje Bosne i Hercegovine programu djelovanja Unije u području zdravstva za razdoblje 2021. – 2027. godine te je dalo suglasnost za iskazivanje interesa Europskoj komisiji – Općoj upravi za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) za pristupanje BiH programu EU4Health.

Pristupanje ovom mehanizmu otvorilo bi iznimne prilike za unaprjeđenje zdravstvenog sustava, njegove tehničko-tehnološke opremljenosti, kao i kvalitete usluga, a također bi značilo i bolju pripremljenost u slučaju nekih novih zdravstvenih kriza.

Bosna i Hercegovina već je iskoristila prvu pomoć kroz donacije u jeku globalne pandemije koronavirusa, ali danas se otvaraju mogućnosti za naše zdravstvo u sferi rane detekcije bolesti, uvezivanja zdravstvenih institucija i sličnih projekata kakvi su aktualni i u Uniji, piše BHRT.

Program EU4Health (EU za zdravlje) uspostavljen je kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 i radi jačanja pripravnosti na krizu u Uniji. Pandemija je ukazala na krhkost nacionalnih zdravstvenih sustava. Program EU4Health pomoći će da oni postanu jači, otporniji i pristupačniji te će tako pridonijeti suočavanju s dugoročnim zdravstvenim izazovima. U zdravlje treba ulagati, a proračunom od 5,3 milijarde eura za razdoblje 2021. – 2027. program EU4Health pruža dosad nezabilježenu financijsku potporu EU-a u području zdravstva. Program EU4Health jasna je poruka da je javno zdravlje prioritet EU-a i jedan je od glavnih instrumenata za izgradnju europske zdravstvene unije.

Sam program ima četiri strateški postavljena cilja. Prvi se odnosi na poboljšanje i promicanje zdravlja u Uniji, sprječavanje bolesti, posebno raka, i promicanje zdravlja međunarodne zdravstvene inicijative i suradnju.

Drugi je pak usmjeren na suzbijanje prekograničnih prijetnji zdravlju, prevenciju, pripravnost i odgovor na prekogranične prijetnje zdravlju, kao i dopunjavanje nacionalnih zaliha bitnih proizvoda potrebnih za vrijeme krize te uspostavu rezervnog medicinskog, zdravstvenog i pomoćnog osoblja. Treći cilj se odnosi na poboljšanje lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize, kao i osiguravanje raspoloživosti i cjenovne pristupačnosti lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize. Četvrti pak cilj uključuje jačanje zdravstvenih sustava, njihove otpornosti i učinkovitog korištenja resursa, jačanje zdravstvenih podataka, digitalnih alata i usluga, digitalnu transformaciju zdravstvene zaštite, poboljšanje dostupnosti zdravstvene skrbi, razvoj i provedbu zakonodavstva EU-a u području zdravlja i donošenje odluka na temelju dokaza, integrirani rad nacionalnih zdravstvenih sustava.

Dva stupa

Osim Europske unije, zdravstveni sustav u BiH može računati na podršku još jednog značajnog financijskog partnera zemlje, a to je Svjetska banka, koja je odobrila 100 milijuna dolara pomoći u okviru programskog zajma koji se odnosi na razvojnu politiku sektora.

Potpora će se realizirati kroz dva segmenta, odnosno stupa. Prvi se odnosi na poboljšanje financijske održivosti, a ima cilj pomoći u rješavanju stanja nepodmirenih obveza u zdravstvenim sektorima i pomoći u uvođenju mjera kojima bi se spriječilo stvaranje novih dugova. Drugi stup ima za cilj uvođenje poticaja za poboljšano pružanje usluga i jaču primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i poboljšane zdravstvene ishode. Svjetska banka se i kroz tematiku potpore zdravstvenom sustavu potvrđuje kao institucija od strateškog značaja za unaprjeđenje usluga, ali i kvalitete života u zemlji općenito.

Naravno, financiranje iz domaćih sredstava i dalje će biti prioritetno kada govorimo o provedbi reformi u zdravstvenom sustavu.

U tom kontekstu svakako valja ukazati na odluku Vlade Federacije, kada je na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva usvojeno osam programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava u okviru tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima utvrđenih proračunom FBiH za 2023. godinu ovom Ministarstvu u ukupnom iznosu od 122,385.000 KM.

 

 

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X