kalendar

November 21, 2019
 • CNC edukacija

November 22, 2019
 • CNC edukacija

November 23, 2019
 • CNC edukacija

November 25, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 26, 2019
 • CNC edukacija

November 27, 2019
 • CNC edukacija

 • Budi kreativan i ti

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 28, 2019
 • CNC edukacija

 • In-house trening

November 29, 2019
 • CNC edukacija

November 30, 2019
 • CNC edukacija

December 2, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 3, 2019
 • CNC edukacija

December 4, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 5, 2019
 • Web sigurnost sa Imtecom

 • CNC edukacija

December 6, 2019
 • CNC edukacija

December 7, 2019
 • CNC edukacija

December 9, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 10, 2019
 • Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara u sklopu British Council programa Škole za 21. Vijek.

December 11, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 12, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 13, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 16, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 18, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

skip to Main Content

Better World Books poziv za projekte za organizacije i biblioteke

Better World Books Poziv Za Projekte Za Organizacije I Biblioteke

Rok prijave: 30. april 2019. godine

Better World Books poziva neprofitne organizacije i biblioteke da se prijave sa idejama “Promjena života” koje pomažu unaprijediti projekt opismenjavanja.

Grantovi su namijenjeni širokom spektru projektnih ideja i za finansiranje projekata koji će imati najveći uticaj u svojoj biblioteci ili zajednici.

Better World Books je partner sa hiljadama biblioteka širom sveta. Pored rada sa međunarodnim neprofitnim grupama kao što su Room to Read and Books for Africa, također finansira projekte u zajednicama koji imaju uticaj na lokalnom nivou.

Better World Books vjeruje u moć znanja. Njihov cilj je da pomognu onima koji omogućavaju znanje i da ga dijele sa onima koji to žele.

Informacije o finansiranju

Maksimalni iznos granta po projektu će biti 10.000 dolara u Sjevernoj Americi ili 10.000 funti u Velikoj Britaniji (ili ekvivalent u eurima).

Podnosioci prijave mogu podnijeti zahtjev za grant koji je manji od ovog iznosa.

Kriteriji podobnosti

Prijaviti se neprofitne organizacije iz čitavog svijeta.

Prijaviti se mogu i biblioteke koje se nalaze u SAD, Kanadi, Velikoj Britaniji i Evropi.

Projekti bi se trebali baviti pitanjem opismenjavanja nedovoljno podržane populacije u njihovoj zajednici. Potrebe za pismenošću se definiraju tako što se široko identificiraju, razumiju, interpretiraju, stvaraju, komuniciraju i računaju informacije kako bi se živio ispunjeniji i produktivniji život.

Posebna pažnja će se obratiti na projekte koji imaju mjerljiv i dugoročan uticaj na nedovoljno podržanu populaciju, te čiji će se uticaj nastaviti i nakon što se grant sredstva budu iskorištena.

Kako se prijaviti

Podnosioci prijava to mogu uraditi putem web stranice.

Za više informacija, molimo posjetite https://cares.betterworldbooks.com/grants/literacy-grants-for-nonprofits/

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X