kalendar

Nothing from January 22, 2021 to February 22, 2021.

skip to Main Content

AGENCIJU ZEDA POSJETILI STUDENTI MAŠINSKOG FAKULTETA UNZE

AGENCIJU ZEDA POSJETILI STUDENTI MAŠINSKOG FAKULTETA UNZE

Danas, 18. decembra 2020. godine, studenti četvrte godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici posjetili su Agenciju ZEDA i Laboratoriju LIND.
Studentima smjera Inžinjerski dizajn proizvoda, predmet – Ispitivanje i kvalitet proizvoda, predstavljena je Laboratorija LIND, prva i za sada jedina laboratorija u Bosni i Hercegovini koja ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 za mehanička ispitivanja namještaja i opreme za dječija igrališta i igrališne površine. Ispunjavanjem ovog standarda, sva akreditovana ispitivanja provedena od strane LIND-a imaju validnost u svim evropskim zemljamama pa i šire, tj. zemljama koje pokriva Evropska Akreditacija (EA).
Studenti su imali priliku da saznaju ključne detalje značajne za procese mehaničkog ispitivanja sigurnosti finalnih proizvoda, te da se upoznaju sa metodama i standardima po kojima je ZEDA akreditovana. Također, ovo je bila prilika da se studenti upoznaju sa ulogom i značajem ispitivanja proizvoda, otklanjanjem eventualnih nedostataka i usklađivanjem proizvoda sa zahtjevima BAS EN standarda kao i da postave pitanja i dobiju odgovore na sve što ih je zanimalo vezano za procese ispitivanja sigurnosti proizvoda.

ZEDA je i do sada imala odličnu saradnju sa UNZE, te se ta dobra praksa nastavlja, na obostrano zadovoljstvo.

-„Naročito nas raduje kada studenti iskažu inicijativu i angažuju se da nauče više i da se približe praksi, te onome što će ih čekati po okončanju studiranja. Naša vrata su uvijek otvorena za ovakve aktivnosti i ponosni smo što smo bili u prilici da im prezentujemo naše aktivnosti i pojasnimo djelovanje Laboratorije za ispitivanje sigurnosti proizvoda LIND“ – rekli su iz Agencije ZEDA.

Back To Top
X