kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

AGENCIJA ZEDA USPJEŠNO REALIZOVALA KURS AUTOCAD-a U OKVIRU PROJEKTA FORESDA

Zenička razvojna agencija ZEDA u periodu od 05. marta do 05. aprila 2019. godine organizovala je kurs iz AutoCAD-a.
Ovaj kurs polaznicima je omogućio da nauče tehnike računarskog crtanja, te da budu sposobni samostalno konstruisati i nacrtati crteže srednje složenosti slijedeći pravila tehničkog crtanja.
Kroz ovaj kurs polaznici su se upoznali s osnovama AutoCAD programskog interfejsa, savladali su najvažniji set komandi za crtanje i modifikaciju geometrije, naučili su raditi sa slojevima i različitim tipovima linija, kotirati i pravilno rasporediti ortogonalne projekcije, te štampati svoje crteže u formi koja odgovara adekvatnoj pripremi za proizvodnju.
Važno je napomenuti da je ovaj kurs dio aktivnosti međunarodnog projekta FORESDA koji implementira Agencija ZEDA zajedno sa 12 partnera i 7 pridruženih strateških partnera na području 9 podunavskih zemalja partnera: Austrija, Bosna i Hercegovina (ZEDA i PREDA), Bugarska, Mađarska, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Hrvatska. Implementacija Projekta je počela u januaru tekuće godine, a planirano trajanje Projekta je 30 mjeseci odnosno do 30.juna 2019. godine.

 

Cilj projekta FORESDA:
– transformisanje tradicionalnih sektora baziranih na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore
– uvezivanje u nove lance vrijednosti s drugim sektorima koristeći savremene informaciono-komunikacione tehnologije i potencijale kreativnih industrija u oblastima razvoja novih proizvoda, usluga i procesa.

Agencija ZEDA će i u budućnosti kroz različite projekte orranizovati slične edukacije i poziva sve zainteresovane da prate www.zeda.ba i za sebe odaberu sadržaje na kojima žele učestovati.

Back To Top
X