kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

AGENCIJA ZEDA ORGANIZUJE EDUKACIJU: “OSNOVE CNC PROGRAMIRANJA I RUKOVANJA CNC MAŠINAMA”

Agencija ZEDA organizuje ciklus edukacija “Osnove CNC programiranja i rukovanja CNC mašinama”. Edukacija počinje u četvrtak, 23. maja 2019. godine (u 17 h) i održavat će se tri puta sedmično.

Edukacija je namijenjena svima koji žele da nauče osnove CNC programiranja i rukovanja CNC glodalicama.

Nakon završene edukacije polaznici  će imati znanje koje će im omogućiti da samostalno mogu napraviti jednostavnije predmete.

 

Sadržaj edukacije:

 • Zaštita na radu
 • Tolerancije oblika i položaja
 • Kinematika rezanja i geometrija alata
 • Osnove teorije rezanja
 • Tehnologija obrade materijala skidanjem strugotine – glodanje
 • Uvod u izbor elemenata tehnologije obrade rezanjem
 • Koordinatni sistemi CNC mašine
 • Pregled tehnološke dokumentacije
 • Postupak programiranja
 • Programiranje kretanja alata
 • Zadavanje referentne tačake obratka (WorkOffset) i kompenzacije visine alata (tooloffset)
 • Kretanje alata po kružnici
 • Kompenzacija radijusa alata
 • Programiranje ciklusa bušenja

 

Edukacija će se realizovati u prostorijama Zeničke razvojne agencije ZEDA (u Impulsnom kreativnom centru).

Tokom edukacije će biti korištene glodalice Proxxon FF500, kao i 4 glodalice Proxxon MF 70.

Edukacija predviđa učešće maksimalno 8 polaznika, a planirano je da traje 30 radnih sati.

Nakon okončanja edukacije, polaznicima će biti uručena potvrda o završenoj edukaciji.

Ova edukacija je dio aktivnosti međunarodnog projekta FORESDA koji implementira Agencija ZEDA zajedno sa 12 partnera i 7 pridruženih strateških partnera na području 9 podunavskih zemalja partnera: Austrija, Bosna i Hercegovina (ZEDA i PREDA), Bugarska, Mađarska, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Hrvatska. Implementacija Projekta je počela u januaru 2017.godine, a planirano trajanje Projekta je 30 mjeseci odnosno do 30.juna 2019. godine.

 

Cilj projekta FORESDA:

– transformisanje tradicionalnih sektora baziranih na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore te

– uvezivanje u nove lance vrijednosti sa drugim sektorima koristeći savremene informaciono-komunikacione tehnologije i potencijale kreativnih industrija u oblastima razvoja novih proizvoda, usluga i procesa.

Svi zainteresovani za učešće mogu kontaktirati: harun@zeda.ba/032 445 832 ili emir@zeda.ba/032 445 830.

 

Back To Top
X