kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

AGENCIJA ZEDA ORGANIZUJE KURS: “OSNOVE CNC PROGRAMIRANJA I RUKOVANJA CNC MAŠINAMA”/OTVORENE PRIJAVE

Agencija ZEDA organizuje kurs “Osnove CNC programiranja i rukovanja CNC mašinama”. Kurs je planirano da počne u zadnjoj sedmici marta ili prvoj sedmici aprila i održavat će se pet puta sedmično u terminu od 17:00 do 19:30 sati.

(S obzirom na situaciju  vezanu za korona virus i mjerama koje se poduzimaju i preporukama, ZEDA će djelovati u skladu sa instrukcijama koje budu naložene ali ovim putem molimo sve koji žele pohađati kurs da iskažu interesovanje kako bismo imali informacije koliko je zainteresovanih i kako bismo formirali grupe).
Kurs je namijenjen svima koji žele naučiti osnove CNC programiranja i rukovanja CNC glodalicama. Nakon završenog kursa, polaznici će imati znanje koje će im omogućiti da samostalno mogu napraviti jednostavnije predmete. Tokom kursa, učesnicima će biti pojašnjeni i primjeri iz prakse /rad na NC tokarilici i drugim mašinama.

Sadržaj kursa:
Zaštita na radu
Tolerancije oblika i položaja
Kinematika rezanja i geometrija alata
Osnove teorije rezanja
Tehnologija obrade materijala skidanjem strugotine – glodanje
Uvod u izbor elemenata tehnologije obrade rezanjem
Koordinatni sistemi CNC mašine
Pregled tehnološke dokumentacije
Postupak programiranja
Programiranje kretanja alata
Zadavanje referentne tačake obratka (WorkOffset) i kompenzacije visine alata (tooloffset)
Kretanje alata po kružnici
Kompenzacija radijusa alata
Programiranje ciklusa bušenja

Kurs će voditi dipl.ing.maš. Anes Zukić i realizovaće se u prostorijama Agencije ZEDA (u Impulsnom kreativnom centru, II sprat).
Tokom kursa, učesnici će raditi na glodalicama Proxxon FF500 i Proxxon MF 70.
Kurs predviđa učešće maksimalno 10 u jednoj grupi, a planirano je da traje 25 radnih sati.
Nakon okončanja kursa, polaznicima će biti uručena potvrda o završenom kursu.
Cijena kursa: 234 KM (za zaposlene)
Cijena kursa: 117 KM (za nezaposlene i za studente)
Kurs je moguće platiti u dvije rate!
Plaćanje kursa će se vršiti putem računa Agencije ZEDA:
BBI banka dd Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Broj računa: 1413555320019308
Svrha: „Uplata za pohađenje kursa osnove CNC programiranja i rukovanja CNC mašinama“
Za uspješno pohađanje kursa poželjno je imati osnovna tehnička predznanja čitanja tehničkih crteža.
Prijaviti se možete klikom na LINK

Prijave su otvorene do popune mjesta!
Više informacija na broj telefona: 032 449 -412, kontakt osoba je Ajna Dedić

Back To Top
X