kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

AGENCIJA ZEDA OD JANUARA 2024. GODINE OVLAŠTENA ZA PROVOĐENJE RADNJI OCJENJIVANJA USKLAĐENOSTI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA

Zenička razvojna agencija ZEDA će od januara 2024.godine, u opisu svojih poslova imati još jednu, dodatnu, uslugu.

Rješavajući po Zahtjevu Agencije ZEDA, uz koji je priložena sva zakonom propisana dokumentacija i dokazi o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta, Federalno ministarstvo prostornog uređenja je 03.01.2024. godine Agenciji ZEDA izdalo Ovlaštenje za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda i to: prozori i vrata, prema uslovima iz normi: BAS EN 1026, BAS EN 1027, BAS EN 12207, BAS EN 12208, BS EN 12210 i BAS EN 12211.

Prema ovom Rješenju, Agencija ZEDA je trenutno jedina ovlaštena institucija za ovu vrstu ocjenjivanja u Bosni i Hercegovini, koje će se vršiti uz ispunjavanje važećih propisa i pravila struke. Ovlaštenje je izdato na period od četiri godine i isto se može produžiti uz ispunjavanje određenih uvjeta.

Rešenje

Back To Top
X