kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

AGENCIJA ZEDA NA GODIŠNJOJ KONFERENCIJI – SNAGA LOKALNOG KAO FAKTOR NAPRETKA LOKALNE ZAJEDNICE

U periodu 21. do 23. juna 2021. osoblje Agencije ZEDA učestvovalo je na godišnjoj konferenciji Snaga lokalnog kao faktor napretka lokalne zajednice, u organizaciji Udruženja “Mreža za izgradnju mira” sa partnerima (Fondacija Mozaik, Institit za razvoj mladih Kult, Fondacija tuzlanske zajednice, Centar za građansku suradnju Livno).

Prvi dan konferencije organizator i partneri predstavili su svoje projektne aktivnosti., a drugi dan Konferencije učesnici su podijeljeni u radne grupe  s ciljem donošenja zaključaka koji će će direktno doprinijeti napretku lokalne zajednice.

Konferencija Snaga lokalnog kao faktor razvoja lokalne zajednice ima za cilj dodatno umrežavanje svih partnera_ica koji_e implementiraju program Snaga lokalnog: Fondacije Mozaik, Instituta za razvoj mladih KULT, Fondacije tuzlanske zajednice, Centra za građansku suradnju Livno i Mreže za izgradnju mira, sa relevantnim akterima koji rade u lokalnim zajednicama: predstavnicima_ama nevladinih organizacija aktivnih na lokalnom nivou, predstavnicima_ama razvojnih agencija, lokalnih medija i lokalnih vlasti.

Agencija ZEDA uzela je učešće na ovoj Konferenciji, a sa Udruženjem “Mreža za izgradnju mira”, Agencija sarađuje već nekoliko godina unazad.

 

#Snagalokalnog #USAinBiH #usaidbih #USAID #FondacijaMozaik #FondacijaTuzlanske Zajednice #CentarZaGrađanskuSuradnjuLivno #InstitutKULT #MrežaZaIzgradnjuMira

Back To Top
X