kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

8 preduzeća dio VAUČER PROGRAMA ZA PODRŠKU UVOĐENJA INOVACIJA U MSP

Vaučer program za inovacije predstavlja podršku MSP s ciljem da se obezbijedi razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa direktnim korištenjem usluga poslovnih subjekata, kao i usluga naučnih, obrazovnih i istraživačkih ustanova/institucija.
Prioriteti vaučer programa se odnose na projekte i aktivnosti čijom realizacijom se ostvaruju ciljevi Strategije razvoja MSP Grada Zenice za period 2021 – 2027. godine, te dimenzija 8b – Inovacijska politika za MSP Okvirnog zakona o malom biznisu (Small Business Act) i Indeksa politika za mala i srednja preduzeća.

U nastavku mediji o ovom programu:

INOVACIJE U POSLOVANJU PREDUZEĆA “FEDI”

INOVACIJE U POSLOVANJU PREDUZEĆA “EMPRES”

INOVACIJE U POSLOVANJU PREDUZEĆA “AKSA”

 

Back To Top
X