kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Neka vaša zelena ideja postane stvarnost: Prijavite se na LIFE program

Evropska Komisija je objavila poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru LIFE programa. Ove godine planirano je više od 450 miliona eura za projekte očuvanja prirode, zaštite životne sredine i klime.

Koje vrste projekata se finansiraju?

LIFE fondovi podržavaju projekte u okviru potprograma životna sredina i klimatske akcije, na taj način podržavajući provođenje European Green Deal agende.

Većina LIFE projekata su takozvani tradicionalni projekti, koji mogu biti koordinisani od strane bilo kojeg legalnog entiteta registrovanog u EU. Ovo uključuje javne institucije, biznise i nevladine organizacije.

Entiteti van EU, mogu učestvovati na projektu kao pridruženi korisnici koji preduzimaju aktivnosti koje su neophodne za postizanje ciljeva EU na polju životne sredine i klime.

Prihvatljive su takođe i prijave za veće integrisane projekte. Ovi projekti realizuju strateške planove EU za životnu sredinu i klimu, imaju regionalnu, multi-regionalnu, nacionalnu ili trans-nacionalnu dimenziju.

Kako se prijaviti?

Prijava za tradicionalne projekte sa fokusom na klimatske promjene podrazumijeva podnošenje projektnog prijedloga najkasnije do oktobra 2020. godine. Ovo uključuje projekte za umanjenje klimatskih promjena, projekte prilagođavanja , upravljanja klimom i inicijative informisanja.

Za tradicionalne projekte koji se odnose na teme životne sredine i prirode, predviđen je dvostepeni prijavni proces: kandidati prvo dostavljaju koncept notu do jula 2020. Ukoliko je koncept nota prihvaćena, potrebno je dostaviti puni projektni prijedlog do februara 2021. godine. Ovaj proces u dva koraka odnosi se na zaštitu prirode i biodiverziteta, životnu sredinu i resurse, kao i na upravljanje životnom sredinom i projekte informisanja. Prijava za integrisane projekte takođe predviđa dvostepeni proces prijave.

Više informacija o načinu prijavljivanja možete pronaći na 2020 LIFE call for proposals page.

 

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/neka-vasa-zelena-ideja-postane-stvarnost/

Back To Top
X