kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Neka vaša zelena ideja postane stvarnost: Prijavite se na LIFE program

Evropska Komisija je objavila poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru LIFE programa. Ove godine planirano je više od 450 miliona eura za projekte očuvanja prirode, zaštite životne sredine i klime.

Koje vrste projekata se finansiraju?

LIFE fondovi podržavaju projekte u okviru potprograma životna sredina i klimatske akcije, na taj način podržavajući provođenje European Green Deal agende.

Većina LIFE projekata su takozvani tradicionalni projekti, koji mogu biti koordinisani od strane bilo kojeg legalnog entiteta registrovanog u EU. Ovo uključuje javne institucije, biznise i nevladine organizacije.

Entiteti van EU, mogu učestvovati na projektu kao pridruženi korisnici koji preduzimaju aktivnosti koje su neophodne za postizanje ciljeva EU na polju životne sredine i klime.

Prihvatljive su takođe i prijave za veće integrisane projekte. Ovi projekti realizuju strateške planove EU za životnu sredinu i klimu, imaju regionalnu, multi-regionalnu, nacionalnu ili trans-nacionalnu dimenziju.

Kako se prijaviti?

Prijava za tradicionalne projekte sa fokusom na klimatske promjene podrazumijeva podnošenje projektnog prijedloga najkasnije do oktobra 2020. godine. Ovo uključuje projekte za umanjenje klimatskih promjena, projekte prilagođavanja , upravljanja klimom i inicijative informisanja.

Za tradicionalne projekte koji se odnose na teme životne sredine i prirode, predviđen je dvostepeni prijavni proces: kandidati prvo dostavljaju koncept notu do jula 2020. Ukoliko je koncept nota prihvaćena, potrebno je dostaviti puni projektni prijedlog do februara 2021. godine. Ovaj proces u dva koraka odnosi se na zaštitu prirode i biodiverziteta, životnu sredinu i resurse, kao i na upravljanje životnom sredinom i projekte informisanja. Prijava za integrisane projekte takođe predviđa dvostepeni proces prijave.

Više informacija o načinu prijavljivanja možete pronaći na 2020 LIFE call for proposals page.

 

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/neka-vasa-zelena-ideja-postane-stvarnost/

Back To Top
X