kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Konkurs za dodjelu granta, Evropska komisija

Evropska komisija, u okviru programa LIFE, raspisuje konkurs za dodjelu grantova za projekte u oblasti zaštite prirode i životne sredine.

OBLAST:

Zaštita životne sredine

OPIS

Evropska komisija odobrava više od EUR450 miliona za projekte u oblasti zaštite životne sredine, za 2020. godinu. Većinu LIFE projekata čine takozvani tradicionalni projekti koji mogu biti koordinisani od strane bilo kog pravnog tijela koje je registrovano u Evropskoj uniji. Pravno tijelo može biti javna institucija, privatna kompanija ili nevladina organizacija. Aplikacije za veće, takozvane integrisane projekte, su takođe prihvatljive. Ovi projekti uključuju strateške planove EU i imaju regionalnu, nacionalnu ili transnacionalnu dimenziju.

USLOVI

Kandidati koji apliciraju za grant za tradicionalni projekat koji je fokusiran na klimatske promjene moraju podnijeti dokumentaciju do oktobra 2020. godine.
Tradicionalni projekti s fokusom na životnu sredinu i prirodu prolaze kroz dvije etape procesa aplikacije: kandidati predstave ideju i koncept do juna 2020. Ukoliko je predlog prihvatljiv, puni projektni predlog treba biti dostavljen do februara 2021. godine.
Aplikaciju za integrisane projekte takođe prate dvije etape procesa.

NAČIN PRIJAVE

Da bi se prijavili na konkurs za dodjelu granta, kandidati to mogu uraditi putem sledećeg linka: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

ROK ZA PRIJAVU:

Oktobar 2020. godine

Detaljnije na: https://ec.europa.eu/…/prioritie…/european-green-deal_en

 

 

Izvor:https://mladiinfo.me/konkurs-za-dodjelu-granta-evropska-komisija/

Back To Top
X