kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

E- dijaspora – Platforma za umrežavanje zeničke dijaspore sa rodnim gradom

Migracije stanovništva svoje začetke bilježe duboko u historiji. Svaka migracija kao prostorno kretanje stanovništva implicira za stanovništvo koje je njome obuhvaćeno područje porijekla i područje doseljenja, te prema tome i sastavnice migracija, imigracije kao useljavanje i emigracije kao iseljavanje stanovništva. Najveću pažnju u savremenim vanjskim migracijama svjetskih razmjera privlače migracije iz zemalja u razvoju u razvijene zemlje. Naša zemlja je tradicionalno migracijska i iseljenička zemlja, te se kroz historiju mijenjaju modaliteti migracija koji su pod utjecajem razlika između dosegnute razine društveno-ekonomskog razvoja.
Posljedice migracija mladih prvenstveno se očituju u demografskom karakteru stanovništva. Migracije utječu na brojnost stanovništva, na natalitet i mortalitet, te na strukturu stanovništva (demografsku, ekonomsko-socijalnu,…).
Bh. stanovništvo, pa samim tim i Zeničani i Zeničanke posljednjih nekoliko decenija migrirali su u više od 50 zemalja diljem svijeta. Većina njih zadržala je snažne veze sa rodnom im zemljom i rodnim gradom, a Grad Zenica prepoznaje potencijale dijaspore u pogledu razvoja Zenice u svakom smislu.
Grad Zenica otvoren je za saradnju sa zeničkom dijasporom i spreman je prihvatiti sve kritike, ideje, primjere dobre prakse i saradnje, a u cilju razvoja Zenice i stvaranja ugodnijeg ambijenta za življenje.
U cilju intenziviranja komunikacije i umrežavanja, Grad Zenica napravio je platformu e-Dijaspora koja je jedna od poveznica Zeničana i Zeničanki koji žive u dijaspori sa rodnim gradom. Na taj saznat ćemo šta je to što je onima koji žive u dijaspori potrebno, a treba unaprijediti.
Također, međusobnim uvezivanjem stvorit će se bolji uslovi za očuvanje tradicije, otvorit će se putevi saradnje i pokrenuti privredna saradnja firmi iz cijelog svijeta sa lokalnim partnerima.
Platforma e-Dijaspora obuhvata bazu podataka dijaspore podijeljenu u tri dijela: fizička lica, organizacije i firme.
Između ostalog, E-Dijaspora pruža efikasan i kvalitetan servis za ishodovanje izvoda iz matičnih knjiga (rodni list, smrtni list, vjenčani list), državljanstva sa mogućnošću dostavljanja na vašu kućnu adresu u cijelom svijetu.
Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva pomoć ili savjet molimo Vas kontaktirajte Koordinatora za dijasporu, Maša Škrbić, 00387-32-447-693 ili na masa.skrbic@zenica.ba.

 

Fizička lica 

Pravna lica

Centar za investitore

Back To Top
X