kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

4. Digitalni samit o Zapadnom Balkanu 2021- Poziv za startape, mikro i male kompanije iz regiona za besplatno učešće u programu regionalne saradnje

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine kao članica Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana (ZB6 KIF) poziva startape, mikro i male kompanije iz regiona Zapadnog Balkana koje su razvile IT rješenja sa konkurentskim prednostima i snažnim potencijalom za tržišne mogućnosti za implementaciju u različitim oblastima industrije, da uzmu učešće u programu regionalne saradnje  u okviru 4. Digitalnog samita o Zapadnom Balkanu 2021. koji će se održati u hibridnom obliku putem online sesija i sastanaka na visokom nivou u Podgorici, od 11. do 13. oktobra 2021. godine. Događaj će okupiti predstavnike vlada, kompanija, regionalnih organizacija, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i mladih sa ciljem uspostavljanja digitalne platforme za razmjenu ideja i prijedloga.

Uz podršku Evropske komisije  30 odabranih pravnih lica iz regiona ZB6 (5 kompanija po ekonomiji) imaće priliku da, besplatno, uzmu učešće u posebno kreiranom programu.

Šta možete dobiti od ovog programa?
• Praktična obuka za kompanije koja će ih voditi kroz proces uspješne implementacije start-up projekata, sa iskusnim trenerima (teme: najčešća organizaciona pitanja, pristup finansijama, kako da promovišete vaše usluge/proizvode itd.)
• Učešće kompanija na Digitalnom samitu 2021. u panel diskusiji uživo sa relevantnim akterima iz regiona (teme: raspoloživa sredstva za podršku inovativnim malim kompanijama i start-up kompanijama, institucionalna podrška, prezentacija dobre prakse iz regiona itd.)
• Učešće kompanija u zajedničkoj radionici koja ima za cilj da rješi najčešće greške startapova i mikro i malih kompanija u regionu uključujući i praktične savjete za prevazilaženje grešaka
• Medijska promocija:
o priprema zajedničkog digitalnog kataloga svih kompanija/prezentacija rješenja, na osnovu materijala dobijenih od kompanija
o promocija odabranih kompanija/IT rešenja, na društvenim mrežama i tokom različitih događaja koje će u budućnosti organizovati KIF ZB6 i relevantne komore, kroz mrežu više od 350.000 kompanija iz regiona Zapadnog Balkana koje predstavlja ZB6 KIF
• Besplatno učešće na Digitalnom samitu Zapadnog Balkana – Virtuelni štandovi će biti dostupni široj javnosti i onlajn B2B događaju koji će biti organizovan tokom ZB6 Digitalnog samita. Virtuelni štandovi omogućavaju onlajn prezentacije kompanija zainteresovanim stranama, a sve kompanije će imati vremenske intervale za predstavljanje svojih IT rješenja / proizvoda.
• Trošak puta do/iz Podgorice, hotela i hrane su pokriveni od strane programa.

Da li ispunjavate uslove?

• Imate sjedište u jednoj od šest ekonomija Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji
• Registrovani ste kao mikro ili mala kompanija
• Imate godišnji promet do jedan milion €
• Poslujete manje od pet godina
• Razvili ste IT rješenje koje vaše poslovanje čini stabilnim
• Glavna područja aktivnosti kompanije potpadaju pod bilo koju poslovnu oblast. Prioritet će imati rješenja (proizvodi i usluge) koja imaju direktnu upotrebu i potencijale za implementaciju u sledećim sektorima:
o automobilska industrija (uključujući uređaje i komponente za automobilsku industriju-plastika, gume, mašine/oprema)
o poljoprivredno-prehrambena industrija
o cirkularna ekonomija (imajte na umu da je cirkularna ekonomija više horizontalni pristup nego sektorski, kao i laka proizvodnja, automobilska industrija, poljoprivredno-prehrambena, a osim toga, dostupni podaci su ograničeni u ZB6)

Odgovarate li profilu kompanije koji tražimo?

• Već ste razvili IT rješenje sa konkurentskom prednošću i velikim potencijalom za tržišne mogućnosti
• Želite da proširite svoju mrežu partnera iz regiona Zapadnog Balkana
• Spremni ste i otvoreni za razmjenu ideja i iskustava sa kolegama iz regiona

Rok za podnošenje prijava i prateće dokumentacije je 15. septembar 2021. godine do 15 časova. Spisak odabranih kompanija biće dostupan do 20. septembra 2021.

Radni jezik događaja je engleski.

Poziv

Zainteresovane kompanije molimo da se registruju ovdje.

U slučaju dodatnih pitanja molimo da iste dostavite putem mejla danijela.kovac@komorabih.ba

 

Izvor: https://www.komorabih.ba/

Back To Top
X