kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

2019. USPJEŠNA GODINA ZA AGENCIJU ZEDA

Ispraćaj 2019. godine se bliži, a Agencija ZEDA ovu godinu pamtit će kao vrlo uspješnu. Mnogo realizovanih projekata, pokrenutih novih aktivnosti, brojne aplikacije na nove javne pozive, mnogo edukacija, prezentacija, seminara, sajmova, inicijativa za nove projekte, razvoj, poboljšanje poslovanja, cjelokupnog privrednog ambijenta je iza tima Agencije, a istim tempom nastavit će i u 2020.godini.

 

Mehanizmi razvoja
U protekloj godini, ZEDA je u saradnji s Gradom Zenicom realizovala brojne aktivnosti na uređenju i razvoju Poslovne zone Zenica 1, kao što su: rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukcija javne rasvjete, izgradnja novih saobraćajnica, postavljanje signalizacije i videonadzora, parcelizacija i prodaja parcela investitorima i sl. To znači da je u protekloj godini ova Zona stvorila preduslove da primi nove investitore ili omogući razvoj postojećima. Iz mjeseca u mjesec, provode se aktivnosti koje trenutnim i budućim korisnicima omogućuje da posluju u ugodnom poslovnom ambijentu koji stimuliše razvoj poduzetništa. Zajedno sa Biznis inkubatorom Zenica (BiZ), Zona predstavlja mjesto za razvoj malih i srednjih preduzeća kojim upravlja Agencija ZEDA. Osnovni cilj BiZ-a jeste pomoć pri razvoju ekonomije i poduzetništva podstičući početnike, MSP da uz subvencioniranu cijenu stanarine, savjetodavnu pomoć i što manje troškove započnu vlastitu privrednu djelatnost. Danas Biznis inkubator broji 42 privredna subjekta s oko 200 zaposlenih, a do sada je kroz BiZ prošlo oko 150 preduzeća. Danas u Poslovnoj zoni Zenica 1 i Biznis inkubatoru Zenica posluje više od 80 preduzeća, a iz mjeseca u mjesec, taj broj raste.
ZEDA u saradnji s Gradom Zenicom i Udruženjem poslodavaca Zenica, kontinuirano radi na i promociji zeničke privrede i privlačenju investitora, te je s tim ciljem kreiran BusinessPoint Zenica – Centar za poduzetnike i investitore koji je smješten u Agenciji ZEDA. BusinessPoint Zenica predstavlja jednistvenu fizičku i online platformu za jačanje saradnje lokalnih partnera koji djeluju u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja. U sklopu ovog Centra uspostavljen je Show room namijenjen za promociju zeničke privrede u kojem su brojna zenička preduzeća dostavila svoje reprezentativne proizvode ili materijale o uslugama koje pružaju.

Od 2013. godine u okviru Agencije ZEDA djeluje Laboratorija za ispitivanje sigurnosti proizvoda – LIND koja je opremljena najsavremenijim mašinama i dodatnom opremom za ispitivanje. LIND je prva i za sada jedina laboratorija u Bosni i Hercegovini koja ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 za mehanička ispitivanja namještaja i opreme za dječija igrališta i igrališne površine. Ispunjavanjem ovog standarda, sva akreditovana ispitivanja provedena od strane LIND-a imaju validnost u svim evropskim zemljamama pa i šire, tj. zemljama koje pokriva Evropska Akreditacija (EA). Početkom 2019. godine LIND je postala ovlaštena laboratorija za ispitivanja namještaja za sve proizvođače iz Conforama grupacije – Steinhoff International. U 2019. godini, Laboratorija LIND je ostvarila saradnju sa nekoliko novih izvozno orijentisanih preduzeća iz oblasti drvoprerade, a treba napomenuti da je ova Laboratorija u 2019. godini nastavila saradnju sa Agencijom za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine u oblasti ispitivanja namještaja za vanjsku upotrebu i dječijeg namještaja. ZEDA je započela saradnju s Gradom Zenicom u području ispitivanja i pregleda svih dječijih igrališta na području grada Zenice. U 2019. godini u Laboratoriji LIND izvršeno je više od 70 ispitivanja sigurnosti proizvoda.

Od 2016. godine, u okviru Agencije ZEDA djeluje Impulsni kreativni centar (ICC) – razvojni centar koji svojom prirodom i uređenjem odiše fleksibilnošću i kreativnošču. Njegova osnovna namjena jeste da bude pokretačka snaga razvoja preduzetništva, a samim tim i startup zajednice u Zenici te IT sektora, nudeći budućim korisnicima sve pogodnosti modernog coworking prostora. Sve aktivnosti realizovane u ICC imale su pozitivan odjek među građanima Zenice i već smo prepoznati kao mjesto na kojem se šire znanja iz oblasti informatike. Također, u ICCu je u 2019. godini održano nekoliko desetina radionica, edukacija, prezentacija i drugih događaja koje su imale za cilj da:

1. informišu
2. edukuju
3. pruže nova znanja, vještine i ojačaju kompetencije

Projekti
U 2019. godini, ZEDA je okončala implementaciju nekoliko projekta, te započela realizaciju novih projekata.
Projekat FORESDA u kojem je ZEDA imala status partnera imao je značajan doprinos u modernizaciji sektora šumarstva i njegove atraktivnosti, razvijanju poduzetništva u ovom sektoru, povećanju konkurentnosti projekata drvoprerade i vraćanju proizvodnje u Evropu uz konkurentne proizvode visokog kvaliteta. Realizacija ovog projekta uspješno je okončana u 2019. godini u toku koje je okončan i projekat GreenCap u kojem su ZEDA i Grad Zenica imali status partnera od 2016. godine, te su dali svoj doprinos u realizaciji projektnih aktivnosti i ispunjenju cilja koji je značio širenje informacija i stvaranje sinergije između različitih modularnih projekata iz oblasti vezanih za obnovljive izvore energije koji se implementiraju na području djelovanja partnera u projektu s posebnim fokusom na otoke i ruralna područja.
Kao član Konzorcijuma FBiH (EEN) koji se sastoji od 7 kompetentnih partnerskih organizacija ZEDA je partner u projektu BITNET pod COSME programom EU koji podržavaju: bolji pristup finansijama za MSP, pristup tržištima za MSP te povoljnije uslove za stvaranje i rast poslovanja. COSME je program EU za konkurentnost MSP. Pod programom COSME uspostavljena je Enterprise Europe Network – EEN (Evropska poduzetnička mreža), kao važan instrument Europske komisije, s ciljem podrške konkurentnosti MSP. U toku 2019. godine, u okviru projektnih aktivnosti, ZEDA je u saradnji sa EEN partnerima organizovala dvije posjete bh.privrednika međunarodnim sajmovima (Minhen i Istanbul), dva puta bila koorganizator B2B susreta (u BiH i Srbiji), održala 3 edukacije za MSP, potpisala sporazum o saradnji (RAŽ), učestvovala na sektorskim sastancima EEN partnera i godišnjoj konferenciji EEN mreže, koordinirala saradnju bh. i ino privrednika putem EEN mreže, posredovala pri dogovaranju saradnje bh. i ino kompanija. Bh. privrednici su zahvaljujući učešću u aktivnostima EEN mreže, ostvarili konkretne rezultate u vidu saradnje sa ino poslovnim partnerima.
U maju 2019. godine, ZEDA je dobila grant sredstva Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i postala jedan od 8 korisnika grant sredstava lota br.3 za realizaciju projekta „Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture“. Projektom su tražena sredstva za sanaciju mokrih čvorova u Biznis inkubatoru Zenica, postavljanje sigurnosnih sistema, izgradnju biciklističkog stajališta i rampe za invalide, te edukacione radionice.
Cilj Projekta je unapređenje ambijenta i uslova za rad MSP, kao i pokretanje procesa produktivnog zapošljavanja kroz stvaranje uslova za povećanje konkurentnosti MSP stavljajući im na raspolaganje usluge koje će ponuditi poslovna Zona u cjelini sa svojim instrumentima kao i pružajući im usluge edukacije za koje ne postoji formalno obrazovanje niti drugi vidovi edukcije.

Projekat „Budi kreativan i ti!“ Agencija ZEDA počela je implemetirati u aprilu 2019. godine. Prvi ciklus od 8 radionoca realizovan je u saradnji s preduzećem „Fedi“ d.o.o. Zenica, a drugi siklus pokrenut je u maju i njegova realizacija još uvijek traje. Tokom drugog ciklusa do sada je realizovano 13 radionica na kojima je učestvovalo oko 200 učesnica.
Projekat finansiraju: Agencija ZEDA, Grad Zenica i Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta.
Cilj ovog projekta je jačanje kompetencija i sticanje novih vještina koje će biti podloga svima onima koji usavrše tehnike i vještine kreativnog stvaranja da u budućnosti hobi pretvore u posao.

Agencija ZEDA u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u 2019. godini implementira projekat “STVARANJE USLOVA ZA UNAPREĐENJE POSTOJEĆIH I RAZVOJ NOVIH USLUGA LIND LABORATORIJE“. Partner i sufinansijer u implementaciji svih projekata koje realizuje Agencija ZEDA je Grad Zenica. Glavni cilj projekta je stvaranje uslova za unapređenje postojećih i razvoj novih usluga LIND laboratorije – pomoć poslovnim subjektima proizvođačima namještaja u cilju podizanja nivoa njihove konkurentnosti na evropskim i svjetskim tržištima kroz usklađivanje njihovih proizvoda sa BiH/EU standardima. Specifični ciljevi projekta su nabavkom nove opreme proširiti asortiman i kapaciteta usluga Agencije ZEDA (LIND Laboratorije) uz zadovoljenje zahtjeva korisnika usluga LIND Laboratorije za ispitivanje sigurnosti proizvoda. Između ostalog, Projektom je planirana nabavka jedne univerzalne ispitne mašine kojom će se povećati kapaciteti Laboratorije LIND i osigurati mogućnost korištenja usluga iste za korisnike registrirane u MEG partnerskim JLS ali i za ostale proizvođače namještaja iz cijele BiH. Također, Projekat predviđa dvije edukacije za proizvođače namještaja, 5 ispitivanja namještaja za partnere u Projektu, te izradu i distribuciju brošura koje se odnose na standardizaciju i ispitivanja namještaja.

Od oktobra 2019. ZEDA je počela s implemenatcijom projekta „Analiza razlika u digitalnoj transformaciji u regiji Zenica“ koja se provodi u okviru projekta: „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini“ koji finansira GIZ.
Cilj projekta je da se provede analiza 100 malih i srednjih preduzeća iz drvnog i metalnog sektora na lokalitetu Zenice i šire kako bi se dobio pregled nedostatka u korištenju digitalnih alata i predlože specifične i posebno skrojene mjere za unaprjeđenje uslova za inovacije i digitalizaciju u MSP.

Kao i do sada, ZEDA će u saradnji s Gradom Zenicom i partnerima i u budućnosti nastaviti provoditi aktivnosti koje doprinose razvoju naše zajednice, poslovnog ambijenta, razvoja MSP, poboljšanju uslova poslovanja, a samim tim i življenja.
-„Ovu priliku iskoristićemo da se zahvalimo svim našim finansijerima, partnerima i saradnicima na podršci, saradnji, zajedničkim projektima i aktivnostima. Sjajna godina je iza nas i nadamo se da će 2020. godina biti još bolja i uspješnija. Tim Agencije ZEDA želi vam sretnu i uspješnu Novu 2020. godinu!“ – poručili su iz Agencije ZEDA.

Back To Top
X