kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

ZEDA S POLAZNICIMA KURSA 2D I 3D MODELIRANJA ZAPOČELA PRAKTIČNU OBUKU U PARTNERSKIM PREDUZEĆIMA

U decembru 2020. godine, Agencija ZEDA je počela realizovati tromjesečni kurs 2D crtanja i 3D modeliranja u programima AutoCAD i Fusion 360. Kurs se realizuje u okviru implementacije projekta Digital Design and Manufacturing – DDM na kojem će polaznici naučiti crtati i modelirati u navednim aplikacijama. Planom obuke predviđen je i praktični dio obuke (obrada na CNC mašianma), koji se realizuje u preduzećima koji su partneri na projektu: Glovis d.o.o., Domus Arredi d.o.o., Braća Karić d.o.o, Femetall d.o.o. i RM-LH d.o.o.
Prošle sedmice je ZEDA s polaznicima kursa posjetila preduzeće Glovis d.o.o., koje se bavi proizvodnjom dječijih igrališta. U toku posjete polaznicima kursa prezentovana je obrada na CNC mašinama, put od crteža do finalnog proizvoda.
U narednom periodu će se realizovati drugi dio prvog cikulusa edukacije iz 3D modeliranja.
Projekat Digital Design and Manufacturing – DDM ima za cilj unapređenje konkurentnosti kompanija kroz programe edukacija za korištenje specijaliziranih digitalnih programa, te kreiranje prilika za studente i nezaposlene za sticanje novih kvalifikacija radi unapređenja konkurentnosti na tržištu rada i lakše zaposlenje.
Ovaj projekat finansira USAID WHAM, a ukupna vrijednost projekta iznosi 35.032,92 KM.
Uskoro ćete biti obaviješteni o novim aktivnostima koje će se realizovati u okviru ovog Projekta, a više informacija možete saznati na https://zeda.ba/category/wham-ddm/

 

Back To Top
X