kalendar

October 4, 2023
  • KLOKO radionica sa trudnicama

skip to Main Content

ZEDA ODRŽALA EDUKACIJU O VIZUELNIM PREGLEDIMA I ODRŽAVANJU DJEČIJIH IGRALIŠTA ZA JP ILIDŽA

Osoblje Laboratorije LIND, Agencije ZEDA, izvršilo je edukaciju zaposlenika poslovnog subjekta JP Ilidža d.o.o. za realizaciju vizuelnih pregleda i održavanja opreme za dječija igrališta i igrališne površine. Edukacija je realizovana na dva dječija igrališta u općini Ilidža, a u skladu sa zahtjevima standarda:


Edukaciji je prisustvovalo 18 zaposlenika JP Ilidža d.o.o.

Ova edukacija je bila nastavak naših aktivnosti na saradnji sa JP Ilidža započetih tokom 2019. godine kada je osoblje Laboratorije LIND, Agencije ZEDA izvršilo preglede svih lokacija dječijih igrališta na Ilidži i napravilo „Elaborat o utvrđenom stanju dječijih igrališta u općini Ilidža sa prijedlozima za poboljšanje i obezbjeđenje sigurnosti korisnika.“

U narednom periodu osoblje Laboratorije LIND će za JP Ilidža d.o.o. ispitati 3 dječija igrališta, a u planu je i godišnji pregled sa stanovišta zadovoljenja sigurnosnih zahtjeva standarda serije BAS EN 1176 (-1 do -11) 15 dječijih igrališta.

LIND je prva i za sada jedina Laboratorija u Bosni i Hercegovini koja ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 za mehanička ispitivanja namještaja i opreme za dječija igrališta i igrališne površine. Ispunjavanjem ovog standarda, sva akreditovana ispitivanja provedena od strane LIND-a imaju validnost u svim evropskim zemljamama pa i šire, tj. zemljama koje pokriva Evropska Akreditacija (EA).

Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora između Grada Zenice i Agencije ZEDA za realizaciju ispitivanja te vizuelnih i godišnjih pregleda dječijih igrališta koja su u nadležnosti Grada Zenice.

Back To Top
X