kalendar

May 10, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

ZEDA ODRŽALA EDUKACIJU O VIZUELNIM PREGLEDIMA I ODRŽAVANJU DJEČIJIH IGRALIŠTA ZA JP ILIDŽA

Osoblje Laboratorije LIND, Agencije ZEDA, izvršilo je edukaciju zaposlenika poslovnog subjekta JP Ilidža d.o.o. za realizaciju vizuelnih pregleda i održavanja opreme za dječija igrališta i igrališne površine. Edukacija je realizovana na dva dječija igrališta u općini Ilidža, a u skladu sa zahtjevima standarda:


Edukaciji je prisustvovalo 18 zaposlenika JP Ilidža d.o.o.

Ova edukacija je bila nastavak naših aktivnosti na saradnji sa JP Ilidža započetih tokom 2019. godine kada je osoblje Laboratorije LIND, Agencije ZEDA izvršilo preglede svih lokacija dječijih igrališta na Ilidži i napravilo „Elaborat o utvrđenom stanju dječijih igrališta u općini Ilidža sa prijedlozima za poboljšanje i obezbjeđenje sigurnosti korisnika.“

U narednom periodu osoblje Laboratorije LIND će za JP Ilidža d.o.o. ispitati 3 dječija igrališta, a u planu je i godišnji pregled sa stanovišta zadovoljenja sigurnosnih zahtjeva standarda serije BAS EN 1176 (-1 do -11) 15 dječijih igrališta.

LIND je prva i za sada jedina Laboratorija u Bosni i Hercegovini koja ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 za mehanička ispitivanja namještaja i opreme za dječija igrališta i igrališne površine. Ispunjavanjem ovog standarda, sva akreditovana ispitivanja provedena od strane LIND-a imaju validnost u svim evropskim zemljamama pa i šire, tj. zemljama koje pokriva Evropska Akreditacija (EA).

Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora između Grada Zenice i Agencije ZEDA za realizaciju ispitivanja te vizuelnih i godišnjih pregleda dječijih igrališta koja su u nadležnosti Grada Zenice.

Back To Top
X