kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv za upis u Katalog za firme iz sektora voća povrća

Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa USAID/Sweden FARMA II projektom planira podržati izradu novog, ažuriranog promotivnog kataloga za firme iz sektora voća povrća. Katalog će biti štampan na engleskom i ruskom jeziku, te će biti izrađena i elektronska verzija istog.

Primarni cilj publikacije koja će biti korištena na međunarodnim sajmovima u inostranstvu (ANUGA i sl.), poslovnim forumima i konferencijama jeste predstaviti firme, njihove proizvode i mogućnosti saradnje. Katalog će biti distribuiran i potencijalnim partnerima iz sektora, kao i na adrese diplomatsko- konzularnih predstavništva širom svijeta.

Firme koje su bile predstavljene u prethodnom katalogu iz sektora voća i povrća (http://komorabih.ba/wp-content/uploads/2017/02/katalog-voce-povrce-2017.pdf ), a žele biti predstavljene i u novom, dužne su da dostave potpisanu i ovjerenu Izjavu (dokument u prilogu) Spoljnotrgovinskoj komori BiH. Ukoliko je došlo do bilo kakvih izmjena (uvođenja novih proizvoda od voća i povrća, kontakt podaci i sl.), a koje želite prezentovati u novom izdanju Kataloga izvoznika iz sektora voća i povrća, molimo Vas da o tome obavijestite kontakt osobe.

Kompanije koje su predstavljene u prethodnom katalogu nisu dužne ponovo plaćati kotizaciju. Nove zainteresovane firme (koje nisu bile predstavljene u prethodnom katalogu), a žele biti u novom, trebaju dostaviti ispunjen, potpisan i pečatom ovjeren Obrazac za upis u Katalog voća i povrća (u prilogu) Spoljnotrgovinskoj komori BIH do ponedeljka, 26.11.2018. godine.

Kotizacija za nove zainteresovane firme iznosi 100 KM. Uplatu možete izvršiti na transakcijski račun broj: 1602000000456505 (Vakufska banka), Svrha uplate: Uplata za Katalog iz sektora voća i povrća u BiH JIB: 4200364430004 Uključene firme će dobiti štampane primjerke kataloga.

Za više informacija kontakt osobe su:

Stanislava Perišić
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

 

Tel: +387 33 56 61 85
Fax: +387 33 21 42 92
stanislava.perisic@komorabih.ba
http://www.komorabih.ba

 

Velibor Trifković
USAID/Sweden FARMA II Project
Adresa : Fra Anđela Zvizdovića 1, B tower/18, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 295 329
Fax: +387 33 295 319

 

e-mail: velibor.trifkovic@farmabih.ba
Web: www.farmabih.ba
Izjava
Obrazac

 

Izvor: http://komorabih.ba

Back To Top
X