kalendar

May 10, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Poziv na webinar “Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013-Sistem upravljanja bezbjednošću informacija”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung Vas pozivaju na webinar “Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013-Sistem upravljanja bezbjednošću informacija” koji će biti održan putem Zoom online platforme 23.02.2021. godine.

Primjenom ISO 27001, organizacije demonstriraju svojim korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama da posluju sa poslovnim procesima na bazi principa sigurnosti i da je poslovna politika usmjerena na stalna poboljšanja u sistemu upravljanja bezbjednošću informacija. Ciljana skupina edukacije su sve organizacije i pojedinci koji imaju interes da se detaljnije upoznaju sa zahtjevima koji se pred njih postavljaju u smislu upravljanja bezbjednošću informacija.

Učešće na webinaru je besplatno. Više informacija o webinaru možete pronaći u pozivu u prilogu.

Prijavu na webinar možete izvršiti ispunjavanjem online prijavnog obrasca najkasnije do 22.02.2021. godine do 12:00 sati. Neposredno prije početka edukacije učesnici će dobiti link za pristup webinaru.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201 i 033/566-200.

komorabih.ba

 

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/vijesti/seminari-treninzi/poziv-na-webinar-upoznavanje-sa-zahtjevima-standarda-iso-270012013-sistem-upravljanja-bezbjednoscu-informacija/

Back To Top
X