kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

OLX konkurs za dodjelu 10 stipendija studentima – Produženje roka za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava na konkurs za dodjelu stipendija je produžen do 30.09.2019. godine

Obavještavaju se svi zainteresovani kandidati da je rok za podnošenje prijava na konkurs za dodjelu stipendija produžen do 30.09.2019. godine. Razlog za donošenje ove odluke je sadržan u molbama velikog broja studenata koji nisu bili u mogućnosti da prikupe i dostave svu potrebnu dokumentaciju u roku koji je bio predviđen prvobitnim konkursom. Napominjemo da će aplikacije studenata čije su prijave već pristigle biti razmatrane.

OLX.ba je 31.marta 2019. godine proslavio svoj 10.rođendan. Tom prilikom, donijeli smo odluku o stipendiranju 10 studenata, simbolično povodom obilježavanja 10. godišnjice postojanja na domaćem tržištu.

U nastavku vam donosimo uslove konkursa, u želji da dođe do što većeg broja studenata u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Konkurs za dodjelu 10 stipendija studentima svih akreditovanih visokoškolskih ustanova na teritoriji Bosne i Hercegovine

PIK d.o.o. Sarajevo raspisuje konkurs za dodjelu 10 stipendija redovnim i samofinansirajućim studentima visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini za akademsku 2019/2020. godinu.

Studentima će u akademskoj 2019/2020. godini biti dodijeljeno 1000 KM kroz deset (10) jednakih mjesečnih rata od 100,00 KM.

 

Opšti kriteriji za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija mogu konkurisati redovni i samofinansirajući studenti koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

Da su državljani Bosne i Hercegovine;
Da su redovni studenti I ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama na teritoriji BiH;
Da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja;
Da nisu zaposleni na određeno ili na neodređeno vrijeme;
Posebni kriteriji za dodjelu stipendija

 

Akademski esej ili tekst na temu “Analiza trenutnog stanja i prijedlog mjera poboljšanja na OLX.ba.”
Poželjno učešće na odabranim domaćim ili međunarodnim studentskim programima ili projektima vezanim za poduzetništvo, startup-e i inovacije;
Poželjno iskustvo u pokretanju vlastite poslovne ideje u formi koncepta, prototipa, patenta ili publikacija naučnog, eksperimentalnog ili drugog stručnog rada.
Pitch prezentacija vlastite ideje, startupa, patenta ili projekta na kojem trenutno radite.

 

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u tački I ovog konkursa, studenti su dužni priložiti:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Ovjerena izjava studenta da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi;

3. Potvrdu o redovnom studiju;

4. Kopiju svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (za studente koji su upisali prvu (I.) godinu);

5. Ostala dokumentacija propisana posebnim kriterijima za dodjelu stipendija.

 

 

Lista prioriteta kandidata koji ispunjavaju uvjete iz tačaka I. i II. konkursa utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha popisanim u općim i posebnim kriterijima za dodjelu stipendija.

Potrebnu dokumentaciju slati na adresu: Pik d.o.o., Dejzina Bikića 2A., 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija“.

Napomena: Svi priloženi dokumenti moraju biti originali/ovjerene kopije.

Dobitnici stipendija će biti obaviješteni putem e-maila i/ili telefona. Spisak dobitnika će biti objavljen putem OLX.ba kanala: društvene mreže, blog, newsletter.

 

Izvor: http://civilnodrustvo.ba

Back To Top
X