kalendar

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 11, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Objavljen novi javni poziv za dostavu bespovratnih sredstava USAID WHAM Projekta

Ovim putem Vas obavještavamo  da je USAID WHAM Projekat danas objavio novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava.

USAID WHAM poziva sve zainteresovane i kvalifikovane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge za podršku putem bespovratnih sredstava kako je detaljnije navedeno u nastavku:

 

Datum izdavanja: 17-03-2021.

Datum zatvaranja: 14-04-2021.

Ukupni iznos potencijalnih dodijeljenih sredstava: USD 350.000

Procijenjeni broj dodijeljenih ugovora: 10

Maksimalni iznos po ugovoru: USD 70.000

 

Objavljeni javni poziv je fokusiran na osposobljavanje radne snage te se nalazi u prilogu.

 

U dnu teksta je set dokumenata koje je potrebno da pripremite za apliciranje na Javni poziv.

 

Ovu dokumentaciju također možete naći na našoj web stranici http://www.whambih.org/.

 

Rok za dostavu grant aplikacija je 14-04-2021. do 18:00 sati po lokalnom vremenu.

 

Planirana su dva webinara na kojima će biti prezentovan ovaj Javni poziv. Webinari će biti održani 24. i 31. marta. Linkovi za pristup webinarima se nalaze na http://www.whambih.org/

 

Za svu pomoć u pripremi aplikacije i/ili eventualna dodatna pitanja u vezi procedure i prijave na ovaj Javni poziv molim Vas da se obratite na abrkan@iesc.org

RFA -Workforce development WHAM AID – 168 – LA -17 -000013

2a Grant Budget Form Template

2c Grant Budget Notes Template

3a Indicators Template

4 Environmental Review_Template

1 Grant Application Form_Template

2b Monthly Budget Breakout Form Template

2d Grand Budget Forms Instructions

3b Indicators Example

Back To Top
X