kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

KOMPANIJA IZ SRBIJE TRAŽI POSLOVNE PARTNERE IZ BIH

U okviru Evropske poduzetničke mreže, Agencija ZEDA objavljuje ponudu  kompanije iz Unipromet-Čačak zainteresovanu za saradnju s bosanskohercegovačkim kompanijama.

Cilj ovog preduzeća je izvoz i proširenje saradnika.

Glavni proizvodi kompanije su:
1. čelične šavne cijevi
2. krovni pokrivači
3. čelične zaštitne ograde za zaštitu vozila na putevima prema zahtjevima standarda EN1317 (sertifikovane za zahtijevane performanse)
4. čelične zaštitne ograde za zaštitu vozila na putevima prema domaćim i stranim nacionalnim standardima kao i prema posebnim specifikacijama
5. žičane zaštitne ograde
6. zidovi za zaštitu od buke na putevima
7. čelični portali
8. ograde specifičnih konstrukcija

U sklopu kompanije se nalazi i pogon za toplo cinkovanje, pogodan za cinkovanje različitih elemenata, konstrukcija.
Prosječna mjesečna prerada lima u kompaniji iznosi oko 5 000 tona.

Više o ovoj kompaniji saznajte na www.unipromet.co.rs

Za više informacija javite se u Agenciju ZEDA, kontakt: alma@zeda.ba

Back To Top
X