kalendar

December 7, 2023
  • SEMINAR: GS1 U SLUŽBI DIGITALIZACIJE

skip to Main Content

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinu na području Grada Zenice

Na osnovu Zakona o poticaju razvoja male privrede (“Službene novine ZDK“, broj 07/16), Statuta Grada Zenica (“Službene novine Grada Zenica“, broj 5/15), a u skladu sa Programom mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinu, usvojenim na osmoj sjednici Gradskog vijeća 08.04.2021. godine, Gradonačelnik Grada Zenica raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinu
na području Grada Zenice

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinu na području grada Zenice, s ciljem unapređenja samozapošljavanja (pokretanje start up preduzeća), zapošljavanja, poboljšanja općih uslova za razvoj i konkurentnost obrta,malih i srednjih preduzeća (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U okviru ovog Javnog poziva realizuju se sljedeće mjere:
1.) Podsticaj razvoja postojećih obrta, mikro, malih i srednjih preduzeća
2.) Podsticaj za “Moj prvi biznis u Gradu Zenica – START UP“

II. SREDSTVA PODSTICAJA
Ukupno planirana sredstva namijenjena za dodjelu podsticaja po ovom Javnom pozivu iznose 200.000,00 KM.
Postojeći obrtnici i privredna društva po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti pravo na maksimalan iznos podsticaja do 5.000,00 KM za investiciju (pogledati Mjeru 1).

Aplikanti koji apliciraju za osnivanje start up-a (obrt ili privredno društvo – d.o.o) mogu ostvariti pravo na maksimalan iznos do 3.000,00 KM za osnivanje obrta, odnosno maksimalan iznos do 5.000,00 KM za osnivanje privrednog društva (pogledati Mjeru 2).

 

Tekst Javnog poziva

Zahtjev za dodjelu sredstava

Zahtjev u svrhu samozapošljavanja/zapošljavanja

Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Zenica

Izjava o korištenju podsticaja

Edukacija

Poslovni plan

Back To Top
X