kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinu na području Grada Zenice

Na osnovu Zakona o poticaju razvoja male privrede (“Službene novine ZDK“, broj 07/16), Statuta Grada Zenica (“Službene novine Grada Zenica“, broj 5/15), a u skladu sa Programom mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinu, usvojenim na osmoj sjednici Gradskog vijeća 08.04.2021. godine, Gradonačelnik Grada Zenica raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinu
na području Grada Zenice

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinu na području grada Zenice, s ciljem unapređenja samozapošljavanja (pokretanje start up preduzeća), zapošljavanja, poboljšanja općih uslova za razvoj i konkurentnost obrta,malih i srednjih preduzeća (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U okviru ovog Javnog poziva realizuju se sljedeće mjere:
1.) Podsticaj razvoja postojećih obrta, mikro, malih i srednjih preduzeća
2.) Podsticaj za “Moj prvi biznis u Gradu Zenica – START UP“

II. SREDSTVA PODSTICAJA
Ukupno planirana sredstva namijenjena za dodjelu podsticaja po ovom Javnom pozivu iznose 200.000,00 KM.
Postojeći obrtnici i privredna društva po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti pravo na maksimalan iznos podsticaja do 5.000,00 KM za investiciju (pogledati Mjeru 1).

Aplikanti koji apliciraju za osnivanje start up-a (obrt ili privredno društvo – d.o.o) mogu ostvariti pravo na maksimalan iznos do 3.000,00 KM za osnivanje obrta, odnosno maksimalan iznos do 5.000,00 KM za osnivanje privrednog društva (pogledati Mjeru 2).

 

Tekst Javnog poziva

Zahtjev za dodjelu sredstava

Zahtjev u svrhu samozapošljavanja/zapošljavanja

Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Zenica

Izjava o korištenju podsticaja

Edukacija

Poslovni plan

Back To Top
X