kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Europska komisija odredila smjer za otvorenu, održivu i odlučnu trgovinsku politiku EU-a

Europska komisija je predstavila svoju trgovinsku strategiju za naredne godine. U strategiji se odražava koncept otvorene strateške autonomije koji se temelji na otvorenosti Unije da pridonese privrednom oporavku potporom zelenoj i digitalnoj transformaciji, te pojačanom usmjerenošću na jačanje multilateralizma i reformu globalnih trgovinskih pravila kako bi se osigurala njihova pravednost i održivost. Bude li potrebno, EU će zauzeti odlučniji stav u obrani svojih interesa i vrijednosti, među ostalim s pomoću novih instrumenata.

Suočavajući se s jednim od najvećih izazova našeg doba i nastojeći ispuniti očekivanja svojih građana, Komisija u središte svoje nove trgovinske strategije stavlja održivost, podupirući temeljitu preobrazbu Unijine privrede u klimatski neutralnu privredu. Ta strategija uključuje niz glavnih mjera usmjerenih na postizanje strožih globalnih trgovinskih pravila i doprinos privrednom oporavku Unije.

Kao odgovor na aktualne izazove, u strategiji se naglasak stavlja na opsežnu reformu Svjetske trgovinske organizacije, uključujući globalne obaveze u pogledu trgovine i klime, nova pravila za digitalnu trgovinu, stroža pravila za rješavanje problema narušavanja tržišnog natjecanja i obnovu njezina sistema za obavezujuće rješavanje sporova.
Novom strategijom ojačat će se kapacitet trgovine za pružanje podrške digitalnoj i klimatskoj tranziciji. Prvo, doprinosom postizanju ciljeva europskog zelenog plana. Drugo, uklanjanjem neopravdanih prepreka trgovini u digitalnoj privredi kako bi se iskoristile prednosti digitalnih tehnologija u trgovini. Jačanjem savezništava, kao što je transatlantsko partnerstvo, zajedno sa snažnijim naglaskom na susjedne zemlje i Afriku, Unija će moći bolje oblikovati globalne promjene.

Unija će istodobno usvojiti strožiji i odlučniji pristup provedbi i izvršenju svojih trgovinskih sporazuma, borbi protiv nepoštene trgovine i rješavanju pitanja održivosti. Unija pojačava napore kako bi osigurala da se njezinim sporazumima ostvare dogovorene koristi za njezine radnike, poljoprivrednike i građane.
Ova se strategija temelji na širokom i uključivom javnom savjetovanju, tokom kojega je zaprimljeno više od 400 podnesaka brojnih dionika, javnim događanjima u gotovo svakoj državi članici te bliskoj saradnji s Europskim parlamentom, vladama EU-a, poduzetnicima, civilnim društvom i javnošću.

Više informacija na linkovima:

 

Izvor: komorabih.ba

Back To Top
X