kalendar

June 14, 2021
  • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 16, 2021
  • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 18, 2021
  • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Bh.preduzetnice prkose COVID-19 krizi: Rast poslovanja u BiH i izvoz u preko 20zemalja svijeta

U periodu od 19.04. do 02.05.2021. godine realizirana je kampanja podrške za 15 preduzetnica iz raznih dijelova BiH čiji su mali biznisi pretrpjeli negativne efekte COVID-19 krize. Kampanja pod nazivom „Budućnost je ženskog roda“ bila je aktivnost u sklopu „BizUP“ programa sveobuhvatne podrške preduzetnicama, a implementirala ga je Fondacija 787 u saradnji sa Britanskom ambasadom u BiH, UN Women BiH, te Švedskom ambasadom u BiH.
Pored predstavljanja važnosti blagovremene i adekvatne podrške u savladavanju poslovnih izazova s kojima se bh. preduzetnice susreću tokom COVID-19 krize, ova kampanja je još jednom istakla svakodnevni doprinos i značaj preduzetnica i njihovih malih biznisa bh. ekonomiji.
Tome svjedoči i činjenica da ovih 15 preduzetnica na čelu malih biznisa iz svih dijelova BiH, čak i uprkos krizi, ima 63 stalno zaposlene osobe uz veliki broj angažmana sezonskih radnika/ca i volontera. Njihovi mali biznisi u svojoj ponudi imaju preko 243 proizvoda, te pružaju preko 49 usluga, a ovi proizvodi i usluge su do sada svoj put pronašli do 80.948 zadovoljnih kupaca i korisnika. Od početka 2020. godine do danas, prodali su čak 281.620 svojih proizvoda/usluga u svim gradovima/mjestima u Bosni i Hercegovini, kao i u 20 zemalja širom svijeta.

Više infomracija na linku

 

Back To Top
X