kalendar

June 3, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 8, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 10, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 15, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 17, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 22, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 24, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 29, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

skip to Main Content

4. Balkanska obrazovna konferencija “Svijet obrazovanja briše granice 4″

4. Balkanska Obrazovna Konferencija “Svijet Obrazovanja Briše Granice 4″

JAVNI POZIV ZA PREDAVAČE, IZLAGAČE I PROMOTERE NASTAVNIČKOG STVARALAŠTVA
Sarajevo, 28-30.maj, 2020.

ASOCIJACIJA NAJBOLJIH NASTAVNIKA BIVŠE JUGOSLAVIJE
ORGANIZUJE 4.BALKANSKU KONFERENCIJU POD NAZIVOM
“SVIJET OBRAZOVANJA BRIŠE GRANICE 4″

 

Asocijacija najboljih nastavnika bivše Jugoslavije organizuje 4.regionalnu konferenciju pod nazivom “Svijet obrazovanja briše granice”, koja će se održati оd 28-30.maja 2020. godine u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu.

Nastavnici cijelog svijeta jesu posebni, ali nastavnici Balkana se razlikuju. Preživjeli su strahote raspada države u kojoj su rođeni. Probudili su se u novim, sada svojim državama, imaju danas svoje nacionalne heroje, svoj jezik, grade svoju istoriju. Međutim, i dalje su zadržali rezilijentnost, stečenu životom na ovim prostorima. Imaju i zajedničku osobinu istrajavanja, uprkos svemu. Uprkos malim platama, uprkos nemogućim uslovima rada, uprkos nepoštovanju profesije od strane društva, nastavnici bivše Jugoslavije uspijevaju da opstanu i zadrže u sebi tu iskru inspiracije i motivacije za vraćanje duga svojoj zemlji, svome narodu i svojim potomcima.

Zato, mi iz Asocijacije, želimo da, konačno, i prostor bivše Jugoslavije uhvati korak sa najboljima u svijetu, da postanemo vidljiviji i da nastavnici sa ovih prostora budu, u budućnosti, primjer za ugled nastavnicima svijeta, kao što su oni, nama, danas.

 

Da li je zadatak koji smo sebi postavili preambiciozan?

Vjerujemo da jeste, isto kao što vjerujemo i da je cilj dostižan, ako napravimo dovoljno jaku i veliku mrežu. Zato vas pozivamo da doprinesete našoj namjeri, tako što ćete se sa nama povezati dajući svoj doprinos 4.regionalnoj konferenciji u jednoj od sljedeće tri kategorije:

 

1.Predavač na konferenciji

Ukoliko imate potrebu i želju da budete jedan od predavača u okviru 4. regionalne konferencije “Svijet obrazovanja briše granice”, potrebno je da uradite predavanje na jednu od tema:

 

1.Uloga NVO organizacija u reformi obrazovanja u mojoj zemlji
2.Lokalno partnerstvo škole i zajednice za bolje obrazovanje i vaspitanje
3.Profesionalni razvoj nastavnika kroz neformalno obrazovanje.
4.Primjeri dobre prakse saradnje NVO organizacija i škole
5.Primjeri dobre prakse NVO organizacija u promociji i afirmaciji dječijeg i nastavničkog stvaralašta

 

Potrebno je da predavanje, u trajanju do 10 minuta, postavite putem ovog formulara, najkasniji do 1.aprila 2020.godine. Molimo vas da imate u vidu da ćete govoriti pred publikom, da će vas slušati najbolji nastavnici regiona, pa zbog svega toga se potrudite da budete autentični, zanimljivi, ubjedljivi i drugačiji.
Pored predavanja, molimo vas da nam pošaljete i link do jednog vašeg medijskog nastupa, iz kojeg možemo da se upoznamo sa vašim govorničkim sposobnostima (ovo je uslov da, uopšte, uzmemo vaše predavanje u razmatranje).

 

2.Izlagač na konferenciji
Ovaj put organizator želi da vas usmjeri da koristeći kombinaciju informacije i emocije utičete na javnost da mijenja sliku o obrazovanju u nastavničkoj profesiji. Ukoliko imate potrebu i želju da budete jedan od izlagača na 4.regionalnoj konferenciji “Svijet obrazovanja briše granice” potrebno je da kreirate i napravite:

 

a) Autentičan suvenir obrazovanja i nastavničke profesije
Želja organizatora je da u vrijeme marginalizovanja obrazovanja i nastavničke profesije, pokušamo da kreiramo autentične suvenire koji bi na najbolji način promovisali našu profesiju.

Potrebno je da suvenir bude vaša originalna ideja, minimalnih dimenzija 40 cm. Potrebno je da suvenir bude trodimenzionalan i da ga je moguće okačiti na kanap ili zid. Želja nam je da zajedničkim snagama u Sarajevu, na 4. regionalnoj konferenciji, napravimo kolekciju suvenira sa prostora bivše Jugoslavije.

 

b) Autentični bedž obrazovanja i nastavničke profesije
Želja organizatora je da u vrijeme marginalizovanja obrazovanja i nastavničke profesije, pokušamo da kreiramo autentične bedževe koji bi na najbolji način promovisali obrazovanje i našu profesiju.

Potrebno je da:
* kreirate dizajn bedža, prečnika do 5cm,
* štampate bedž, u onom broju koliko imate učenika i učeničkih roditelja,
* napravite fotografiju krupnog plana bedža,
* napravite fotografiju, vaših učenika i njihovih roditelja, sa zakačenim bedževima i
* učitate te dvije fotografije unutar ovog prijavnog formulara.

 

3.Promoter nastavničkog stvaralaštva na konferenciji

Organizator ovaj put želi da stavi akcenat na muzičko stvaralaštvo nastavnika. Naime, primjetili smo da u cijelom regionu imamo mali broj kompozicija na temu obrazovanja i učiteljske/nastavničke profesije. Smatramo da je jako bitno da imamo kompozicije koje promovišu obrazovanje i našu profesiju. Zato nam djeluje da je okupljanje u Sarajevu, pravo mjesto za promociju kompozicija koje afirmišu našu profesiju i da je ovo momenat, da sada kažemo muzikom, ono što do sada nismo uspjeli riječima.

Potrebno je da zainteresovani stvaraoci naprave kompozicije na jednu od sljedećih tema:
1.Oda učitelju
2.Pjesma o prosvjetiteljstvu
3.Himna ANNEX_YU

Pjesma ne smije biti duža od 3.45 minuta. Potrebno je da ovdje ispod postavite link do radnog/demo snimka glasa uz instrumentalnu pratnju.

Važno je:
*da tekst kompozicije bude autorsko djelo jednog ili više nastavnika,
*da muzika bude autorsko djelo jednog ili više nastavnika
*da kompoziciju, solistički ili horski, izvode nastavnici, učenici ili nastavnici i učenici,
*da demo snimak te kompozicije postavite na svoj JT kanal,
*da nam unutar ovog formulara, postavite link do postavljeneg demo snimka,
*da odabrani autori, prije konferencije, dostave instrumentalnu matricu kompozicije,
*da odabrane kompozicije budu uživo izvedene na samoj konferenciji.

 

Listu odabranih predavača, objavljujemo najdalje do 20. aprila 2020.
Listu odabranih izlagača, njih nekoliko desetina, objavljujemo najdalje do 05.maja, 2020.

Listu odabranih stvaralaca, objavljujemo najdalje do 10. maja, 2020.

NAPOMENA: Ukoliko već niste, a želite da pokušate da postanete punopravni član asocijacije ili da, možda, ponesete Titule:

1. “Najbolji Nastavnik bivše Jugoslavije” –  LINK do aplikacionog formulara!

2. “Najuspješniji direktor bivše Jugoslavije” – LINK do aplikacionog formulara!

Pogledajte i ovo!

“Komadić sjećanja na učitelja”:LINK do formulara gdje možete ostaviti sjećanje na svoga omiljenog učitelja preuzmite OVDJE.

Za neka dodatna pojašnjena, pišite na e-mail: bestteacher.yu@gmail.com ili se dodatno informišite na sajtu ili Facebook stranici

 

Više informacija: http://najboljinastavniciexyu.com/sr/asocijacija/dogadjaji/sarajevo-4-balkanska-konferencija-annex-yu

Back To Top
X