kalendar

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 11, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

3MT takmičenje za mlade iz BiH: Sjajna prilika za bh. studentice i studente

BH Futures Foundation (BHFF) u saradnji sa Asocijacijom za napredak nauke i tehnologije i Bosanskohercegovačko-američkom akademijom umjetnosti i nauka (BHAAAS) organizuje 3MT (3 Minute Thesis) takmičenje za studentice i studente bachelormaster studija u Bosni i Hercegovini, ali i studente bosanskohercegovačkog porijekla koji studiraju širom svijeta.

Ukoliko se baviš naukom i radiš svoj istraživački rad (završni rad, master tezu ili neko istraživanje sa tvojim profesorom), ovo je tvoja prilika da se dokažeš svijetu!

KAKO UČESTVOVATI U TAKMIČENJU?

 • Tvoj zadatak je da snimiš video u trajanju od tri minute, putem kojeg ćeš svoj rad objasniti javnosti.
 • To treba da učiniš na bosanskom/hrvatskom/srpskom ili engleskom jeziku.
 • Žiri koji će odlučivati o najboljim radovima čine 150 studija bh. porijekla iz 30+ zemalja. Ovo takmičenje je prilika da impresioniraš ne samo žiri, već i javnost.
Više informacija na linku
Back To Top
X